Γ Άγιος Φίλιππος Νίκαιας. 1. Άγιος Φίλιππος Νίκαιας. 1. Άγιος Φίλιππος Νίκαιας. 1. Άγιος Φίλιππος Νίκαιας. 1. Άγιος Φίλιππος Νίκαιας